Εὐδοξία Αὐγουστίνου

Νόσος τῆς πόλεως / Γράφει η Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος – Θεολόγος

Ἡ αἰδώς καί ἡ δίκη ἀποτελοῦν στοι­­χειώδεις προϋποθέσεις τῆς πολιτικῆς τέχνης, τῆς ἱκανότητας δηλαδή μέ τήν ὁποία ἐφοδιάστηκε ὁ ἄνθρωπος, γιά νά ...

Ἐπίκαιρος προβληματισμός / Γράφει η Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος – Θεολόγος

Δέν συνηθίζουμε νά πολιτικολογοῦμε. Οὔτε βεβαίως εἴμαστε σέ θέση νά ὑποδεικνύουμε καί νά προ­τεί­νουμε νά ψη­φισθοῦν ὑποψήφιοι τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου ...

Νέα προσπάθεια ἀπαξίωσης τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν / Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος – Θεολόγος

Ἀπρόκλητα, λίγο πρίν τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, μᾶς αἰφνιδίασε ἡ Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα μέ τό ἐνδιαφέρον της καί ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου