Εκκλησία

Εκκλησία και Κράτος / Ποιμαντικός λόγος και κοινωνικά δρώμενα* / Του Πρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού((†)

(Απόσπασμα) Παρουσία (και λόγος) απολιτικός δεν υπάρχει, ούτε καν στάση απολιτική. Η κοινωνική παρουσία του ανθρώπου είναι αναπόδραστα πολιτική. Ο ...

Γιά μιά χριστιανική πολιτική (Πέρ’ ἀπό τή θεοκρατία καί τήν πολιτειοκρατία) / Παναγιώτης Ν. Γκουρβέλος, Καθηγητής Θεολόγος

«Ἡ Ἐκκλησία δέν πρέπει νά τάσσεται ὑπέρ κανενός πολιτικοῦ κόμματος, ὅμως ἐμεῖς οἱ χριστιανοί σαφέστατα πρέπει νά ψηφίζουμε πολιτικούς πού ἐμπνέονται ...

Εκκλησία και Πολιτεία κατά τον Άγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο / Θεοδώρου Ζήση, Πρωτοπρεσβύτερου*

Το αίτημα τον χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας ξενόφερτο και τεχνητό Το θέμα των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας, παμπάλαιο και γνωστό από την ...

Εκκλησία και Κράτος. Ποιμαντικός λόγος και κοινωνικά δρώμενα(Απόσπασμα)*

Παρουσία (και λόγος) απολιτικός δεν υπάρχει, ούτε καν στάση απολιτική. Η κοινωνική παρουσία του ανθρώπου είναι αναπόδραστα πολιτική. Ο άγιος Ι. ...

«Σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν»*

Πάντοτε το σκοτάδι θα μισεί το φως, το ψέμα την αλήθεια, η κακία την αρετή, η απιστία την πίστη. Αξίζει ν’ αφήσουμε να παρελάσουν για λίγο μπροστά ...

Ἰωάννης Καπποδίστριας: «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐγγύηση τοῦ Ἔθνους» / Παναγιώτη Στ. Μαυρoειδῆ, Ἱστορικοῦ

Ἡ ἐ­νί­σχυ­ση τοῦ κύ­ρους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας εἶ­ναι ἡ βά­ση γι­ὰ τὴν ἀ­να­γέν­νη­ση τοῦ Ἔ­θνους. Αὐ­τὸ το­νί­ζει σὲ βα­ρυ­σή­μαν­τη ἐγ­κύ­κλι­ο ...

Σεβασμὸς εἰς τὴν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας / Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πολύτιμος θησαυρός, τὸν ὁποῖο ὅλοι οἱ πιστοὶ πρέπει νὰ σέβονται καὶ νὰ ἀκολουθοῦν. Δὲν πρόκειται γιὰ κάποιες ...

Τα ”σκάνδαλα” της Εκκλησίας / Αρχιμ. Παλαμάς Κυριλλίδης*

Ο τίτλος της ταπεινής αυτής ομιλίας στην οποία απλά θα σας παραθέσω πολύ λιτή τροφή, σχετικώς με τα σκάνδαλα, τον σκανδαλισμό μέσα στην Εκκλησία, τον ...

Λίγες σκέψεις για τις σχέσεις Εκκλησίας Κράτους / Ιωάννης Νεονάκης, Ιατρός

Προχωράμε ολοταχώς προς την αναθεώρηση του Συντάγματος και ήδη η σχετική ομάδα υπό τον Υπουργό κατέθεσε τις προτάσεις της. Όσον αφορά τις σχέσεις ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου