Ελληνοχριστιανική Ταυτότητα

Μαρτυρίες και ενδείξεις της Ελληνοχριστιανικής Ταυτότητας Δημήτριος Ιω. Κωνσταντέλος / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ (τελευταίο)

Χάριν συντομίας θα αναφερθώ σε ολίγα ακόμη περιστατικά από την ιστορίαν του βυζαντινού Ελληνισμού, όσον παρουσιάζεται μία έντασις στις σχέσεις μεταξύ ελληνικής κληρονομιάς και χριστιανικής πίστεως, με αποτέλεσμα και πάλι… Περισσότερα »Μαρτυρίες και ενδείξεις της Ελληνοχριστιανικής Ταυτότητας Δημήτριος Ιω. Κωνσταντέλος / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ (τελευταίο)

Μαρτυρίες και ενδείξεις της Ελληνοχριστιανικής Ταυτότητας Δημήτριος Ιω. Κωνσταντέλος / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ο τέταρτος αιώνας ήτο λίαν αποφασιστικός διά το μέλλον του Χριστιανισμού και τις σχέσεις του με τον Ελληνισμό. Το διάταγμα των Μεδιολάνων (313) του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Λικινίου περί ανεξιθρησκείας… Περισσότερα »Μαρτυρίες και ενδείξεις της Ελληνοχριστιανικής Ταυτότητας Δημήτριος Ιω. Κωνσταντέλος / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μαρτυρίες και ενδείξεις της Ελληνοχριστιανικής Ταυτότητας Δημήτριος Ιω. Κωνσταντέλος / ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

Προχωρώ τώρα σε μερικές ενδείξεις και μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν την αλληλοπεριχώρησι μεταξύ Ελληνισμού και Χριστιανισμού. Και οι πρώτες πιστικές ενδείξεις ευρίσκονται στην Καινή Διαθήκη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει δια την… Περισσότερα »Μαρτυρίες και ενδείξεις της Ελληνοχριστιανικής Ταυτότητας Δημήτριος Ιω. Κωνσταντέλος / ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

Μαρτυρίες και ενδείξεις της Ελληνοχριστιανικής Ταυτότητας Δημήτριος Ιω. Κωνσταντέλος / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Στο επικό σύνθετο «Φλογέρα του Βασιλιά» ο Κωστής Παλαμάς γράφει ότι, οι αποδιωγμένοι, αρχαίοι θεοί των Ελλήνων νυχτοπαραδέρνουν ζητώντας από τους Νεοέλληνες λατρεία, που νάχει μονάχα αλλοιώτικο όνομα. Και oι… Περισσότερα »Μαρτυρίες και ενδείξεις της Ελληνοχριστιανικής Ταυτότητας Δημήτριος Ιω. Κωνσταντέλος / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Μαρτυρίες και ενδείξεις της ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / Δημήτριος Ιω. Κωνσταντέλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα με το οποίο θα σας απασχολήσω εδώ «Μαρτυρίες καί Ενδείξεις της Ελληνοχριστιανικής Ταυτότητας» προκαλεί το ερώτημα, που είναι τόσο αρχαίο όσο και σύγχρονο: υπάρχει Ελληνοχριστιανική ταυτότητα; ταυτότητα… Περισσότερα »Μαρτυρίες και ενδείξεις της ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / Δημήτριος Ιω. Κωνσταντέλος