Εμπειρική Δογματική

Ἡ ἠθική ~ Εμπειρική Δογματική / π. Ιωάννου Ρωμανίδη †

Ο μακαριστός π. Ιωάννης Ρωμανίδης, καθηγητής τής δογματικής στήν Θεολογική Σχολή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δέν ήταν ένας συνηθισμένος θεολόγος. ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου