Το Ρωμαίικο >

επάγγελμα

Η ανεργία στα σημερινά ζευγάρια, ένα οξύ σύγχρονο πρόβλημα

Ο Θεός «έθετο τον άνθρωπο εν τω παραδείσω της τρυφής εργάζεσθαι αυτόν» λέει η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τον ίδιο τον Κύριο να εργάζεται το «ταπεινό»… Περισσότερα »Η ανεργία στα σημερινά ζευγάρια, ένα οξύ σύγχρονο πρόβλημα