επιστήμονας

Ο ορθόδοξος επιστήμονας σήμερα

Κατά τον επιστημολογικό ορισμό επιστήμονας είναι και ονομάζεται ο κάτοχος μιας επιστήμης έπειτα από ειδικές σπουδές. Επιστήμονες καλούνται ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου