έπος

«Με το χαμόγελο στα χείλη», σήμερα*

Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για το Έπος του ‘40. Έχουν γραφτεί και λεχθεί πραγματικά έπη, όχι απλά άρθρα. Ο τρόπος με τον οποίο οι στρατεύσιμοι ...

«Με το χαμόγελο στα χείλη», σήμερα / Του Νίκου Παπαδόπουλου*

Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για το Έπος του ‘40. Έχουν γραφτεί και λεχθεί πραγματικά έπη, όχι απλά άρθρα. Ο τρόπος με τον οποίο οι στρατεύσιμοι ...

Το Έπος του 40 και το μήνυμά του σήμερα* / Κωνσταντίνου Νιχωρίτη, καθηγητού ΠΑΜΑΚ

Kύριε Πρόεδρε της Ένωσης Pουμελιωτών Bορείου Eλλάδος Kυρίες και Kύριοι αγαπητοί συντοπίτες, εκλεκτά τέκνα της Pούμελης. Bρισκόμαστε σήμερα εδώ ...

«ΜΟΝΑΧΗ ΕΓΝΟΙΑ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ, ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ-ΠΡΩΤΑ ΔΟΞΑ ΣΟΙ!»* / Ἰωάννου Κων. Νεονάκη, MD, MSc, PhD

Ὁποτεδήποτε πέσει στὰ χέρια τοῦ σημερινοῦ Ἕλληνα κείμενο μὲ γλῶσσα κάπως διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν τρέχουσα, αὐτὴν δηλαδὴ ποὺ χρησιμοποιεῖται στὴν ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου