εστία

Το ΟΧΙ και η πικρή μας εμπειρία / Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Για μιαν ακόμη φορά ο Ελληνισμός εόρτασε την επέτειο του ΟΧΙ στον φασιστή εισβολέα. Για μιαν ακόμη φορά εκδήλωσε ενθουσιωδώς τη φιλοπατρία του. Παράλληλα πάλι άκουσε τους τιμητικούς λόγους του… Περισσότερα »Το ΟΧΙ και η πικρή μας εμπειρία / Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

[ Πρὸ συντριβῆς ἡγεῖται ὕβρις ] Ἰωάννα Γ. Καραγκιούλογλου

Τὸ σημερινό σημείωμα στὴν ἐφημερίδα ΕΣΤΙΑ ἀφιερώνεται εἰς Μνήμην τῶν μαρτυρησάντων, πεσόντων καί κεκοιμημένων στὴν πολυφίλητο Πόλη, στὴν Ἀγιοτόκο Μικρά Ἀσία καὶ στὸν ἡρωϊκό Πόντο. Ἀφιερώνεται στούς ἀνδρείους, πού, ἀκόμη… Περισσότερα »[ Πρὸ συντριβῆς ἡγεῖται ὕβρις ] Ἰωάννα Γ. Καραγκιούλογλου

Οι άγγελοι υμνολογούν, οι αρχάγγελοι ανυμνούν, ψάλλουν τα Χερουβείμ και δοξολογούν τα Σεραφείμ / Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρίζω. Βοσκών φωνές φτάνουν στ’ αυτιά μου. Δεν παίζουν σήμερα με τις φλογέρες τους κάποιον τυχαίο σκοπό. Τα χείλη τους ψάλλουν ύμνο ουράνιο. Οι άγγελοι υμνολογούν,… Περισσότερα »Οι άγγελοι υμνολογούν, οι αρχάγγελοι ανυμνούν, ψάλλουν τα Χερουβείμ και δοξολογούν τα Σεραφείμ / Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος