εξεταστική επιτροπή. Μακάριος

Αναζητείται κάθαρση στην κυπριακή τραγωδία / Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Η κάθαρση στην αρχαία τραγωδία είναι απαραίτητη, όχι μόνο ως επικράτηση της ηθικής και του δικαίου, που ικανοποιεί τους θεατές - πολίτες του κλεινού ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου