εξίσωση

Ζητούνται ηγέτες και πολίτες / Ανδρέας Σταλίδης

Το εύκολο να είναι να λέμε «ζητούνται ηγέτες». Το δύσκολο είναι να λέμε ότι ταυτόχρονα «ζητούνται πολίτες». Για τον εξής λόγο: Είναι πολύ ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου