Το Ρωμαίικο >

ευεργέτες

Οι Ηπειρώτες ευεργέτες ως εθνικοί ευεργέτες / Σύλλογος Ηπειρωτών Κοζάνης*

«Δα­νεί­ζει τὸν Θε­ὸ αὐ­τὸς ποὺ ἐ­λε­εῖ τὸν φτω­χὸ», λέ­ει ἡ χρι­στι­α­νι­κὴ ῥή­ση καὶ δυ­στυ­χῶς ὅ­σο ἁ­πλὴ εἶ­ναι στὰ λό­για τό­σο δύ­σκο­λη εἶ­ναι στὴν πρά­ξη. Μί­α ἐ­σω­τε­ρι­κὴ ἀ­να­ζή­τη­ση γιὰ τὸν κα­θέ­ναν… Περισσότερα »Οι Ηπειρώτες ευεργέτες ως εθνικοί ευεργέτες / Σύλλογος Ηπειρωτών Κοζάνης*