Ευψυχία

Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ἐλεύθερον το εύψυχον / Περικλέους Ἐπιτάφιος Λόγος, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ [2.43.4]

Σ' έναν κόσμο παράλογο. Ζούμε μέσα στον παραλογισμό, παρόλο που γνωρίζουμε καλά τη συνταγή της Ευτυχίας. Τρεις λέξεις είναι: ΕΥΔΑΙΜΟΝ, ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου