Το Ρωμαίικο >

Ευρωζώνη

Ντροπή μας; Ασφαλώς! Πολύ μεγάλη! / Βασίλης Βιλιάρδος

“Υπάρχει ένα ορισμένο «επίπεδο ανεντιμότητας» στην κοινή ανάγνωση της ιστορίας από τους ανθρώπους – άρρηκτα συνδεδεμένο με τη χώρα, με τον πολιτισμό, με την εισοδηματική τάξη των πολιτών, με τα συμφέροντα,… Περισσότερα »Ντροπή μας; Ασφαλώς! Πολύ μεγάλη! / Βασίλης Βιλιάρδος