Το Ρωμαίικο >

Ευτυχία

Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ἐλεύθερον το εύψυχον / Περικλέους Ἐπιτάφιος Λόγος, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ [2.43.4]

Σ’ έναν κόσμο παράλογο. Ζούμε μέσα στον παραλογισμό, παρόλο που γνωρίζουμε καλά τη συνταγή της Ευτυχίας. Τρεις λέξεις είναι: ΕΥΔΑΙΜΟΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ, ΕΥΨΥΧΟΝ. Η μια συνάρτηση της άλλης. Η Ευτυχία προϋποθέτει την… Περισσότερα »Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ἐλεύθερον το εύψυχον / Περικλέους Ἐπιτάφιος Λόγος, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ [2.43.4]