γεωργία

Πρωτογενής Τομέας: Αξιοποιούμε την καλύτερη γωνιά του πλανήτη!

Ο πρωτογενής τομέας για την Ελλάδα (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Διαχείριση Δασών και Εδαφοϋδατικών πόρων) είναι στρατηγικής σημασίας: Σπουδαία ...

Η γη και η γεωργία θα μας σώσουν και πάλι… / Γράφει ο Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς

Η γεωργία εξευγενίζει τον άνθρωπο, τον οπλίζει με υπομονή, ταπείνωση και φιλοπατρία. Η κατοχή γης, η ιδιοκτησία τονώνει το εθνικό αίσθημα, λόγω ...

Πώς διατηρούνται και αποθηκεύονται τα αυγά εκτός ψυγείου

Είναι γνωστό ότι τα αυγά δεν μπορούν να διατηρηθούν για αρκετό διάστημα σε συνδυασμό με τον αέρα χωρίς να «στεγνώσουν», να κενωθούν μερικώς και να ...

Τα αγαθά της γεωργικής ζωής / Ξενοφώντος οικονομικός [V 1, 3-6, 8-12, 17, 20]

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Η ενασχόληση με τη γεωργία, Κριτόβουλε, είναι συγχρόνως και μία μορφή απολαύσεως και αύξηση της περιουσίας και σωματική άσκηση… Η γη ...

Εἶναι ἡ μέθοδος τοῦ J. Salatin ἡ ἐλπιδοφόρος μαντατοφόρος περιστερά τῆς ‘’μετακατακλυσμιαίας’’ γεωργοκτηνοτροφίας;

«Ἄν ἀξίζει νά τό κάνεις, ἀξίζει νά τό κάνεις φτωχικά ἀρχικά» «If it’s worth doing, it’s worth doing poorly first», Joel Salatin   Ο ...

Τα αγαθά της γεωργικής ζωής / ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ [V 1, 3-6, 8-12, 17, 20]

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Η ενασχόληση με τη γεωργία, Κριτόβουλε, είναι συγχρόνως και μία μορφή απολαύσεως και αύξηση της περιουσίας και σωματική άσκηση… Η γη ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου