γεωργός

Ο επουράνιος Γεωργός / π. Δημητρίου Μπόκου

Στην παραβολή του Σπορέως που διαβάζεται την Δ΄ Κυριακή του Λουκά, ο Θεός παριστάνεται ως γεωργός. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θεός δανείζεται την εικόνα αυτή. Είμαστε «Θεού… Περισσότερα »Ο επουράνιος Γεωργός / π. Δημητρίου Μπόκου