Το Ρωμαίικο >

γέροντας Ευθύμιος

Ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός / Ἱερομ. Εὐθύμιος Καλύβη Ἀναστάσεως, 20-6-21

Σεβαστή Γερόντισσα, εὐλογεῖτε. Ἔλαβα τήν ἐπιστολή σας πρό καιροῦ, καί ζητῶ νά μέ συγχωρέσετε πού καθυστέρησα νά σᾶς ἀπαντήσω, λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου. Δυσκολεύομαι, πράγματι, νά ἀπαντῶ στά γράμματα, ἀλλά, ἐπειδή… Περισσότερα »Ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός / Ἱερομ. Εὐθύμιος Καλύβη Ἀναστάσεως, 20-6-21