Γέροντος Γρηγορίου

ΤΟ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΜΑ / Άρθρο Του Μακαριστού Γέροντος Γρηγορίου Ι. Μ. Δοχειαρίου για νέο νόμο αλλαγής φύλου

Ὡς ἄνθρωπος τῆς ὑπαίθρου καὶ τῶν θαλασσοδαρμένων νησιῶν, ἔπρεπε νὰ σπουδάσω τοὺς καιρούς, ὄχι ἁπλὰ νὰ τοὺς μάθω. Ἡ κυβέρνησή σου ταξίδεψε μὲ μπάτη. ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου