γιορτή

Η πιο όμορφη Γιορτή, η Γιορτή της σχολικής αίθουσας!

Κάθε μέρα και γιορτή, κάθε ώρα και ξεχωριστή γιορτή˙ θείο δώρο για λίγους. Είναι η τελετουργία της σχολικής αίθουσας. Ας αφαιρέσουμε νοητικά την ...

ΤΟ ΠΕΙΡΑΧΤΗΡΙ / π. Δημητρίου Μπόκου

Μπροστά στα μάτια της αρπάχτηκαν, σκοτώθηκαν τα δυό της παιδιά. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει από την έκπληξή της και είχαν γίνει κιόλας από δυό χωριά. ...

Ο μύθος των παγκόσμιων ημερών / Εὐδοξία Αὐγουστίνου*

«Βίος ἀνεόρταστος μακρὰ ὁδὸς ἀ­πανδόχευτος» ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι, γιατί γνώριζαν ὅτι οἱ γιορτές ἔρχονται νά ἀπαντήσουν σέ μιά μεγά­λη ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου