γκεργκέφι

ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Είπα στον γέροντα ασκητή, τον εβδομηκοντάρη, που κυματούσε η κόμη του σαν πασχαλιάς κλωνάρι: «Πες μου πατέρα μου γιατί σε τούτη εδώ τη ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου