Το Ρωμαίικο >

γλώσσα

ΝΤΟΠΙΟΛΑΛΙΑ / Σύλλογος Ηπειρωτών Κοζάνης

Τι είναι η ντοπιολαλιά; Ντοπιολαλιά είναι ο προφορικός κυρίως λόγος των ανθρώπων μιας περιοχής. Με άλλα λόγια, είναι το σύνολο των εκφράσεων και λέξεων, που όλες μαζί δημιουργούν τη γλωσσική… Περισσότερα »ΝΤΟΠΙΟΛΑΛΙΑ / Σύλλογος Ηπειρωτών Κοζάνης

Η αρχαιομάθεια πύλη για την απρόσκοπτη εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας / της κ. Κοραλλίας Τσέρνκοβιτς

Παρά την τεσσάρων αιώνων θαλερή παράδοση της κλασσικής εκπαίδευσης στην Κροατία, κατά την οποία η αρχαιομάθεια έζησε και εξακολουθεί να ζει τα θυελλώδη γεγονότα της μακράς ιστορίας της χώρας μου,… Περισσότερα »Η αρχαιομάθεια πύλη για την απρόσκοπτη εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας / της κ. Κοραλλίας Τσέρνκοβιτς

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ / Γεωργίου Ι. Βιλλιώτη, φιλολόγου-θεολόγου

Εἶναι παρήγορη ἡ ἀναζωπύρωση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴ νεοελληνική μας γλῶσσα. Καὶ ἀκόμα πιὸ παρήγορο ὅτι τὸ ἐνδιαφέρον αὐτὸ δὲν ἐξαντλεῖται στοὺς ἀκαδημαϊκοὺς κύκλους. Πληθαίνουν οἱ συμπολῖτες μας ποὺ πονᾶνε… Περισσότερα »ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ / Γεωργίου Ι. Βιλλιώτη, φιλολόγου-θεολόγου

Λειτουργική γλώσσα / «Έχει “γλώσσα” από τις πύρινες Γλώσσες της Πεντηκοστής» / Αλεξίας Κρητίδου*

Η ωραιότητα της λειτουργικής γλώσσας, αλλά και η αγιότητά της πηγάζουν τόσο από τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος, όσο και από την κληρονομική διαδοχή της από τους Αποστόλους. Το Άγιο… Περισσότερα »Λειτουργική γλώσσα / «Έχει “γλώσσα” από τις πύρινες Γλώσσες της Πεντηκοστής» / Αλεξίας Κρητίδου*

Η επώαση / Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Δάσκαλος

Για εμάς τους Έλληνες, πριν, κατά και μετά την Ελλάδα υπάρχει ο Ελληνισμός. Δε συμβαίνει όμως κάτι αντίστοιχο και στα άλλα κράτη. Σ’ αυτά δεν υπάρχει ούτε ως λέξη ούτε… Περισσότερα »Η επώαση / Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Δάσκαλος

ΠΟΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΛΕΜΕ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Η ελληνική γλώσσα είναι η τελειότερη που έχει δημιουργηθεί στα χρονικά της ανθρώπινης ιστορίας. Πρόκειται για μια γλώσσα που έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει άμεση σχέση με… Περισσότερα »ΠΟΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΛΕΜΕ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

«ΜΟΝΑΧΗ ΕΓΝΟΙΑ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ, ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ-ΠΡΩΤΑ ΔΟΞΑ ΣΟΙ!»* / Ἰωάννου Κων. Νεονάκη, MD, MSc, PhD

Ὁποτεδήποτε πέσει στὰ χέρια τοῦ σημερινοῦ Ἕλληνα κείμενο μὲ γλῶσσα κάπως διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν τρέχουσα, αὐτὴν δηλαδὴ ποὺ χρησιμοποιεῖται στὴν τηλεόραση, στὸν τύπο καὶ στὶς παρέες αὐτομάτως καὶ ἀντανακλαστικῶς τὴ… Περισσότερα »«ΜΟΝΑΧΗ ΕΓΝΟΙΑ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ, ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ-ΠΡΩΤΑ ΔΟΞΑ ΣΟΙ!»* / Ἰωάννου Κων. Νεονάκη, MD, MSc, PhD

Εἶναι ἡ γλώσσα μας καὶ εἶναι ἡ Ἑλληνική* / Γεωργίας Σούκουλη, Ἐκπαιδευτικοῦ

Ἔναρξη σχολικῆς χρονιᾶς. Τμήματα, εἰδικότητες, προγράμματα καὶ ὁ ἀναπόφευκτος ἐγκλεισμὸς στὴν αἴθουσα μὲ τὴ «νέα μαγιά»: βλέμματα ἐπιφυλακτικὰ καὶ πόδια ἀσυγκράτητα. Εἶναι οἱ μαθητές μου καὶ ἐγὼ ἡ καθηγήτρια τῆς… Περισσότερα »Εἶναι ἡ γλώσσα μας καὶ εἶναι ἡ Ἑλληνική* / Γεωργίας Σούκουλη, Ἐκπαιδευτικοῦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ / Μαρία Ἀλ. Μαμασούλα*

Ἡ γλῶσ­σα εἶ­ναι ἀ­πὸ τὰ κα­τ᾿ ἐ­ξο­χὴν γνω­ρί­σμα­τα τοῦ ἀν­θρώ­που, ποὺ μὲ μο­να­δι­κὸ τρό­πο πλού­τι­σε ὁ Δη­μι­ουρ­γὸς τὸ πλά­σμα του. Ὁ λό­γος μας ὡς λο­γι­κὴ ταυ­τί­ζε­ται μὲ τὸν λό­γο μας… Περισσότερα »ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ / Μαρία Ἀλ. Μαμασούλα*