γολγοθάς

Μου λέει ο λογισμός ότι ο Αντίχριστος… θα επιβληθεί έτσι μ’ ένα οικονομικό σύστημα που θα ελέγχει την παγκόσμια οικονομία

Δείτε το βίντεο...(παρατίθεται ο σύνδεσμος στο τέλος) Πολύ γλαφυρός, όπως πάντα ο πατέρας Αρσένιος, στηλιτεύει με το γάντι... Λίγοι έμειναν πιστοί ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου