Γοργοεπήκοος

Το Θεοτοκάριο / Κρυφό Σχολειό Εστίας Πατερικών Μελετών

«Να διαβάζεις κάθε μέρα το Θεοτοκάριο. Αυτό θα σε βοηθήσει πολύ να αγαπήσεις την Παναγία. Και να δεις η Παναγία μετά!…Θα σου δώσει μεγάλη παρηγοριά»! ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου