Το Ρωμαίικο >

Ι. Μ. Καρακάλλου

Α´: «Ἡ Ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας σήμερα» / +Μοναχός Μάρκελλος, Ι. Μ. Καρακάλλου

Ἡ καλύτερη ἀσκητικὴ ἀγωγὴ καὶ ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας σήμερα εἶναι νὰ προετοιμάσει τὸν εἰρηνικὸ στρατό της, γιὰ νὰ ὁμολογήσουν τὸν Χριστὸ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἀπαιτεῖται ἡ προετοιμασία… Περισσότερα »Α´: «Ἡ Ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας σήμερα» / +Μοναχός Μάρκελλος, Ι. Μ. Καρακάλλου