ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»

ΓΕΡΟ ΠΑΪΣΙΟΣ: ΤΟ ΜΑΛΩΜΑ ΚΑΙ Ο ΕΠΑΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Οἱ γονεῖς πρέπει νὰ προσέχουν πολὺ νὰ μὴ μαλώνουν τὰ παιδιὰ τους τὸ βράδυ, γιατί τὸ βράδυ τὰ παιδιὰ δὲν ἔχουν μὲ τί νὰ διασκεδάσουν τὴν στενοχώρια ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου