Ηλίας

«αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν» -Όμηρος, Ιλιάς Ζ΄ 208-209

«Πάντα να αριστεύεις, να υπερέχεις των άλλων, να μη ντροπιάζεις το γένος των πατέρων σου (προγόνων σου)». Με αυτά τα λόγια συμβούλεψε ο Ιππόλαχος ...

Ἅγιοι περί Ἀντιχρίστου καί ἐσχάτων καιρῶν / Η Αποστολή, Το Κήρυγμα Και Ο Θάνατος Των Δύο Προφητών

Ας δούμε παρακάτω τι μας έχουν πει μερικοί από τους Αγίους μας σχετικά με την αποστολή, το κήρυγμα και τον θάνατο των δυο προφητών. Ο Πανάγαθος ...

Ἅγιοι περί Ἀντιχρίστου καί ἐσχάτων καιρῶν / Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

«Μη τις υμάς εξαπατήση κατά μηδένα τρόπον, ότι εάν μη έλθη η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου