Το Ρωμαίικο >

Ισοκράτης

Στόχοι της παιδείας κατά τον Ισοκράτη / Ισοκράτους Παναθηναϊκός, 26- 34

Τῆς μὲν οὖν παιδείας τῆς ὑπὸ τῶν προγόνων καταλειφθείσης τοσούτου δέω καταφρονεῖν, ὥστε καὶ τὴν ἐφ’ ἡμῶν κατασταθεῖσαν ἐπαινῶ, λέγω δὲ τήν τε γεωμετρίαν καὶ τὴν ἀστρολογίαν καὶ τοὺς διαλόγους… Περισσότερα »Στόχοι της παιδείας κατά τον Ισοκράτη / Ισοκράτους Παναθηναϊκός, 26- 34