Το Ρωμαίικο >

ηθοποιός

Η ΟΡΘΟΦΩΝΗ ΕΚΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Σ’ ὅλες τὶς περιπτώσεις, στὴν καθημερινὴ κουβέντα, στὴν Τέχνη, στὴ συνομιλία, στὴ διδασκαλία, στὸ θέατρο, στὴ ρητορική, στὴν ἀπαγγελία, στὴν παρουσίαση ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. ἡ ὀρθὴ φθογγοηχητικὴ μορφὴ τοῦ λόγου… Περισσότερα »Η ΟΡΘΟΦΩΝΗ ΕΚΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ