Το Ρωμαίικο >

καλοκαίρι

Καλοκαίρι στὸ Ὄρος / Φώτης Κόντογλου

Στ’ Ἅγιον Ὄρος πῆγα πολλὲς φορές. Τὴν πρώτη φορὰ κάθησα παραπάνω ἀπὸ δυὸ μῆνες κ’ ἔκανα γνωριμία μὲ πολλοὺς πατέρες καὶ λαϊκούς, γιατί ὑπάρχουνε ἐκεῖ πέρα καὶ ἀγωγιάτες ἀρβανῖτες, παραγυιοὶ… Περισσότερα »Καλοκαίρι στὸ Ὄρος / Φώτης Κόντογλου