κάνναβη

Ο μύθος των παγκόσμιων ημερών / Εὐδοξία Αὐγουστίνου*

«Βίος ἀνεόρταστος μακρὰ ὁδὸς ἀ­πανδόχευτος» ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι, γιατί γνώριζαν ὅτι οἱ γιορτές ἔρχονται νά ἀπαντήσουν σέ μιά μεγά­λη ψυχολογική ἀνάγκη. Κάθε ψυχικά ὑ­γιής ἄνθρωπος θέλει νά βρεῖ… Περισσότερα »Ο μύθος των παγκόσμιων ημερών / Εὐδοξία Αὐγουστίνου*