Καποδίστριας

Καταργεῖστε τόν «Καποδίστρια» καί τον «Καλλικράτη» καί ἀνασυστεῖστε τίς Κοινότητες καί τήν τοπική ἄμεση δημοκρατία / Μελέτης Η. Μελετόπουλος Διδάκτωρ Οἰκονομικῶν καί Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν Πανεπιστημίου Γενεύης*

Τό ἑλληνικό ἔθνος ἔζησε, ἀναπτύχθηκε καί ἐπεβίωσε,παρά τίς ἀντίξοες συνθῆκες, ἐπί χιλιετίες χάρις στόν Κοινοτικό Θεσμό, εἴτε στήν ἀρχαιοελληνική ...

Γιατί ἡ κυβέρνηση ἐπέλεξε ὡς ἡμέρα ἐκλογῶν τὴν Κυριακὴ τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ; / Τοῦ ἀρχιμ. π. Μαξίμου Καραβᾶ.

 Δὲν ἤθελα νὰ ἀσχοληθῶ μὲ πολιτικὰ θέματα, ἂν καὶ ὡς Ἕλλην πολίτης ἔχω κάθε δικαίωμα νὰ ἐλέγχω, ὅπως ὅλοι οἱ Ἕλληνες, τὰ κακῶς κείμενα τῶν πολιτικῶν. ...

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ / Κώστα Χατζηαντωνίου Συγγραφέα

Εἶ­ναι νο­μί­ζω κοι­νὸς τό­πος ὅ­τι πο­λι­τι­κὲς ἢ καὶ γε­νι­κό­τε­ρα ἐ­ξου­σι­α­στι­κὲς πρά­ξεις ἐπιτε­λοῦν ὅ­λοι ὅ­σοι ζοῦν σὲ πο­λι­τι­κὲς ...

‘’Μιλᾶ’’ ὁ Καποδίστριας

«Πρῶ­τα εἶ­μαι Ἕλ­λη­νας... γι­α­τί γεν­νή­θη­κα σὲ αὐ­τὴ τὴν χώ­ρα... Εἶ­μαι Ἕλ­λη­νας ἀ­πὸ πα­τέ­ρα καὶ μη­τέ­ρα. Εἶ­μαι μὲ τὴν χά­ριν τοῦ Θε­οῦ ...

Οι Πολιτικοί Άρχοντες / Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, εκθέτει σε πολλές γραπτές ερμηνευτικές ομιλίες και Λόγους του επί των χωρίων της ...

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ / Θεοφάνη Μαλκίδη*

Εισαγωγή Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ως κεντρικό μέρος της σημαντικότατης παρουσίας του Ιωάννη Καποδίστρια στον δημόσιο βίο, η διεθνής ...

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ / Αρχιμ. Μελέτιου Κουράκλη

Είναι γνωστό, ότι ο χώρος του Στρατού και η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων αποτέλεσαν πεδίο ιδιαίτερης φροντίδας και ενδιαφέροντος του πρώτου Κυβερνήτη ...

Ο ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ-Ο ΠΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ / Κώστα Δ. Κονταξῆ*

Στὶς 14 Σεπτεμβρίου 1831, λίγες μέρες πρὶν τὸ αἷμα του βάψει τὰ σκαλοπάτια τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ Ναύπλιο, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἔγραψε ...

Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας πρότυπο κυβερνήτη / Κώστα Χατζηαντωνίου, Συγγραφέα

Εἶ­ναι νο­μί­ζω κοι­νὸς τό­πος ὅ­τι πο­λι­τι­κὲς ἢ καὶ γε­νι­κό­τε­ρα ἐ­ξου­σι­α­στι­κὲς πρά­ξεις ἐπιτε­λοῦν ὅ­λοι ὅ­σοι ζοῦν σὲ πο­λι­τι­κὲς ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου