Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Καποδίστριας

‘’Μιλᾶ’’ ὁ Καποδίστριας

«Πρῶ­τα εἶ­μαι Ἕλ­λη­νας… γι­α­τί γεν­νή­θη­κα σὲ αὐ­τὴ τὴν χώ­ρα… Εἶ­μαι Ἕλ­λη­νας ἀ­πὸ πα­τέ­ρα καὶ μη­τέ­ρα. Εἶ­μαι μὲ τὴν χά­ριν τοῦ Θε­οῦ ποὺ μοῦ ἀ­νέ­θε­σε τὴν κυ­βέρ­νη­σιν αὐ­τοῦ τοῦ πτω­χοῦ λα­οῦ…… Περισσότερα »‘’Μιλᾶ’’ ὁ Καποδίστριας

Οι Πολιτικοί Άρχοντες / Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, εκθέτει σε πολλές γραπτές ερμηνευτικές ομιλίες και Λόγους του επί των χωρίων της Αγίας Γραφής, τις θεολογικές απόψεις του για τούς πολιτικούς άρχοντες… Περισσότερα »Οι Πολιτικοί Άρχοντες / Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ / Θεοφάνη Μαλκίδη*

Εισαγωγή Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ως κεντρικό μέρος της σημαντικότατης παρουσίας του Ιωάννη Καποδίστρια στον δημόσιο βίο, η διεθνής του παράμετρος. Η υπηρεσία του δηλαδή στο υψηλής σημασίας… Περισσότερα »Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ / Θεοφάνη Μαλκίδη*

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ / Αρχιμ. Μελέτιου Κουράκλη

Είναι γνωστό, ότι ο χώρος του Στρατού και η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων αποτέλεσαν πεδίο ιδιαίτερης φροντίδας και ενδιαφέροντος του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος Ι. Καποδίστρια. Από την αρχή της έλευσής… Περισσότερα »Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ / Αρχιμ. Μελέτιου Κουράκλη

Ο ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ-Ο ΠΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ / Κώστα Δ. Κονταξῆ*

Στὶς 14 Σεπτεμβρίου 1831, λίγες μέρες πρὶν τὸ αἷμα του βάψει τὰ σκαλοπάτια τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ Ναύπλιο, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἔγραψε στὸν ἐπιστήθιο φίλο του καὶ μεγάλο… Περισσότερα »Ο ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ-Ο ΠΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ / Κώστα Δ. Κονταξῆ*

Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας πρότυπο κυβερνήτη / Κώστα Χατζηαντωνίου, Συγγραφέα

Εἶ­ναι νο­μί­ζω κοι­νὸς τό­πος ὅ­τι πο­λι­τι­κὲς ἢ καὶ γε­νι­κό­τε­ρα ἐ­ξου­σι­α­στι­κὲς πρά­ξεις ἐπιτε­λοῦν ὅ­λοι ὅ­σοι ζοῦν σὲ πο­λι­τι­κὲς κοι­νω­νί­ες. Σὲ κά­θε πο­λι­τεία ὡ­στό­σο, ἀ­κό­μη καὶ σὲ ἐ­κεῖ­νες μὲ τὴ στοι­χει­ώ­δη μορ­φή,… Περισσότερα »Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας πρότυπο κυβερνήτη / Κώστα Χατζηαντωνίου, Συγγραφέα

Η δολοφονία του Καποδίστρια. Ποιοι και τι κέρδισαν!

Το βέβαιο είναι ότι με τη δολοφονία του Καποδίστρια έχασε η ΕΛΛΑΔΑ!! Επίσης βέβαιο είναι ότι οι ισχυροί της εποχής, Αγγλο-Γάλλοι, κέρδισαν πόντους επιρ­ροής επάνω στο νεοσύστατο κρατίδιο που έψαχνε… Περισσότερα »Η δολοφονία του Καποδίστρια. Ποιοι και τι κέρδισαν!

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΗΓΕΤΗ / Ἐμμανουὴλ Ἀνδρέου Γιαννούλη, πρωτοπρεσβυτέρου*

Αὐ­τὸ τὸ θέ­μα μᾶς προ­τρέ­πει νὰ δι­ε­ρευ­νή­σου­με τὶς πρά­ξεις, ἀλ­λὰ καὶ νὰ εἰ­σχω­ρή­σου­με στὰ ἄ­δυ­τα τῆς ψυ­χῆς ἑ­νὸς ἀν­θρώ­που, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀ­κο­λού­θη­σε ἑ­κού­σι­α καὶ συ­νει­δη­τὰ στὴ ζω­ή του τὴν ὁ­δὸ… Περισσότερα »Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΗΓΕΤΗ / Ἐμμανουὴλ Ἀνδρέου Γιαννούλη, πρωτοπρεσβυτέρου*

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΜΙΛΑΕΙ

Ὁ Κερ­κυ­ραῖ­ος Ἰ­ω­άν­νης Καπ­ο­δί­στρι­ας, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἔ­δρε­ψε δάφ­νες ὡς Ὑ­πουρ­γὸς Ἐ­ξω­τε­ρι­κῶν τῆς Ρωσ­σί­ας στὶς ἀρ­χὲς τοῦ 19ου αἰ­ῶ­νος καὶ ἔ­βα­λε τὰ θε­μέ­λι­α τῆς ἐ­λεύ­θε­ρης Ἑλ­λά­δας ὡς πρῶ­τος Κυ­βερ­νή­της, αὐ­τὸς ὁ… Περισσότερα »Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΜΙΛΑΕΙ