Καποδίστριας

Η δολοφονία του Καποδίστρια. Ποιοι και τι κέρδισαν!

Το βέβαιο είναι ότι με τη δολοφονία του Καποδίστρια έχασε η ΕΛΛΑΔΑ!! Επίσης βέβαιο είναι ότι οι ισχυροί της εποχής, Αγγλο-Γάλλοι, κέρδισαν πόντους επιρ­ροής επάνω στο νεοσύστατο κρατίδιο που έψαχνε… Περισσότερα »Η δολοφονία του Καποδίστρια. Ποιοι και τι κέρδισαν!

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΗΓΕΤΗ / Ἐμμανουὴλ Ἀνδρέου Γιαννούλη, πρωτοπρεσβυτέρου*

Αὐ­τὸ τὸ θέ­μα μᾶς προ­τρέ­πει νὰ δι­ε­ρευ­νή­σου­με τὶς πρά­ξεις, ἀλ­λὰ καὶ νὰ εἰ­σχω­ρή­σου­με στὰ ἄ­δυ­τα τῆς ψυ­χῆς ἑ­νὸς ἀν­θρώ­που, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀ­κο­λού­θη­σε ἑ­κού­σι­α καὶ συ­νει­δη­τὰ στὴ ζω­ή του τὴν ὁ­δὸ… Περισσότερα »Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΗΓΕΤΗ / Ἐμμανουὴλ Ἀνδρέου Γιαννούλη, πρωτοπρεσβυτέρου*

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΜΙΛΑΕΙ

Ὁ Κερ­κυ­ραῖ­ος Ἰ­ω­άν­νης Καπ­ο­δί­στρι­ας, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἔ­δρε­ψε δάφ­νες ὡς Ὑ­πουρ­γὸς Ἐ­ξω­τε­ρι­κῶν τῆς Ρωσ­σί­ας στὶς ἀρ­χὲς τοῦ 19ου αἰ­ῶ­νος καὶ ἔ­βα­λε τὰ θε­μέ­λι­α τῆς ἐ­λεύ­θε­ρης Ἑλ­λά­δας ὡς πρῶ­τος Κυ­βερ­νή­της, αὐ­τὸς ὁ… Περισσότερα »Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΜΙΛΑΕΙ

Ηγέτες σε …δύση / Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς

«Όσον δι’ εμέ, εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων… Περισσότερα »Ηγέτες σε …δύση / Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς

[Μέμνησο, μὴ φόβος σε νικάτω φρένας ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Εὐμενίδες ]

Νικητὴς καὶ τροπαιοῦχος, ὁ Τσάρος Ἀλέξανδρος ἐπιστρέφει ἀπὸ τὸ Παρίσι στὴν Ρωσσία. Γιὰ νὰ συγχαρεῖ ἀπὸ κοντὰ τοὺς ὑπηκόους του, κάνει μία μεγάλη περιοδεία. Καὶ ἐπισκέπτεται τὴν Ὀδησσό. Στοὺς ἀρχαιότερους… Περισσότερα »[Μέμνησο, μὴ φόβος σε νικάτω φρένας ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Εὐμενίδες ]

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τὰ θέ­μα­τα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ἦ­ταν στὴν ἄ­με­ση προ­τε­ραι­ό­τη­τα τοῦ Κα­πο­δί­στρι­α καὶ πράγ­μα­τι προ­χώ­ρη­σε στὴν ἐ­νί­σχυ­ση καὶ ἀ­νά­πτυ­ξη τοῦ Πνευ­μα­τι­κοῦ καὶ Κοι­νω­νι­κοῦ ἔρ­γου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Ὅ­πως ἀ­να­φέ­ρει ὁ Νι­κό­λα­ος Δρα­γού­μης: «Καὶ… Περισσότερα »ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο πολιτικός Καποδίστριας, μάρτυρας της Ρωμηοσύνης / Πρωτοπρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός+

Η αποστολή του Κυβερνήτου ως άρσις Σταυρού Στις 2 Απριλίου 1827 η Γ΄ Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων ψήφισε τον Καποδίστρια πρώτο Κυβερνήτη της ελευθέρας μικράς Ελλάδος. Και εκείνος, έχοντας συνείδηση… Περισσότερα »Ο πολιτικός Καποδίστριας, μάρτυρας της Ρωμηοσύνης / Πρωτοπρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός+

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η προσφορά του στην Παιδεία του Γένους / Δρ. Έρατώ Ζέλλιου – Μαστοροκώστα

Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 31 Ιανουαρίου 1776. Αφού φοίτησε σε σχολεία της πατρίδας του το 1794 πήγε στην Ιταλία και σπούδασε ιατρική. Επέστρεψε στην Κέρκυρα το 1797,… Περισσότερα »Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η προσφορά του στην Παιδεία του Γένους / Δρ. Έρατώ Ζέλλιου – Μαστοροκώστα

Ἰωάννης Καποδίστριας. Ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος / Ἡρακλῆ Νικολάου*

Εἰσαγωγικά Ἑ­κα­τὸν ­ἐνενήντα χρόνια συμ­πλη­ρώ­θη­καν ἀ­πὸ τὴν ἄ­ναν­δρη δο­λο­φο­νί­α τοῦ πρώ­του Κυ­βερ­νή­τη τῆς Ἑλ­λά­δας, τοῦ κό­μη Ἰ­ω­άν­νη Κα­πο­δί­στρι­α, τοῦ εἰ­ρη­νι­κοῦ ἐ­πα­να­στά­τη ποὺ μὲ ὅπλα του τὴ βα­θει­ά του πί­στη στὸ… Περισσότερα »Ἰωάννης Καποδίστριας. Ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος / Ἡρακλῆ Νικολάου*