Καποδίστριας

Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας πρότυπο κυβερνήτη / Κώστα Χατζηαντωνίου, Συγγραφέα

Εἶ­ναι νο­μί­ζω κοι­νὸς τό­πος ὅ­τι πο­λι­τι­κὲς ἢ καὶ γε­νι­κό­τε­ρα ἐ­ξου­σι­α­στι­κὲς πρά­ξεις ἐπιτε­λοῦν ὅ­λοι ὅ­σοι ζοῦν σὲ πο­λι­τι­κὲς ...

Η δολοφονία του Καποδίστρια. Ποιοι και τι κέρδισαν!

Το βέβαιο είναι ότι με τη δολοφονία του Καποδίστρια έχασε η ΕΛΛΑΔΑ!! Επίσης βέβαιο είναι ότι οι ισχυροί της εποχής, Αγγλο-Γάλλοι, κέρδισαν πόντους ...

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΗΓΕΤΗ / Ἐμμανουὴλ Ἀνδρέου Γιαννούλη, πρωτοπρεσβυτέρου*

Αὐ­τὸ τὸ θέ­μα μᾶς προ­τρέ­πει νὰ δι­ε­ρευ­νή­σου­με τὶς πρά­ξεις, ἀλ­λὰ καὶ νὰ εἰ­σχω­ρή­σου­με στὰ ἄ­δυ­τα τῆς ψυ­χῆς ἑ­νὸς ἀν­θρώ­που, ὁ ὁ­ποῖ­ος ...

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΜΙΛΑΕΙ

Ὁ Κερ­κυ­ραῖ­ος Ἰ­ω­άν­νης Καπ­ο­δί­στρι­ας, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἔ­δρε­ψε δάφ­νες ὡς Ὑ­πουρ­γὸς Ἐ­ξω­τε­ρι­κῶν τῆς Ρωσ­σί­ας στὶς ἀρ­χὲς τοῦ 19ου αἰ­ῶ­νος καὶ ...

Ηγέτες σε …δύση / Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς

«Όσον δι’ εμέ, εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το ...

[Μέμνησο, μὴ φόβος σε νικάτω φρένας ΑΙΣΧΥΛΟΣ, Εὐμενίδες ]

Νικητὴς καὶ τροπαιοῦχος, ὁ Τσάρος Ἀλέξανδρος ἐπιστρέφει ἀπὸ τὸ Παρίσι στὴν Ρωσσία. Γιὰ νὰ συγχαρεῖ ἀπὸ κοντὰ τοὺς ὑπηκόους του, κάνει μία μεγάλη ...

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τὰ θέ­μα­τα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ἦ­ταν στὴν ἄ­με­ση προ­τε­ραι­ό­τη­τα τοῦ Κα­πο­δί­στρι­α καὶ πράγ­μα­τι προ­χώ­ρη­σε στὴν ἐ­νί­σχυ­ση καὶ ἀ­νά­πτυ­ξη ...

Ο πολιτικός Καποδίστριας, μάρτυρας της Ρωμηοσύνης / Πρωτοπρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός+

Η αποστολή του Κυβερνήτου ως άρσις Σταυρού Στις 2 Απριλίου 1827 η Γ΄ Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων ψήφισε τον Καποδίστρια πρώτο Κυβερνήτη της ...

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η προσφορά του στην Παιδεία του Γένους / Δρ. Έρατώ Ζέλλιου – Μαστοροκώστα

Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 31 Ιανουαρίου 1776. Αφού φοίτησε σε σχολεία της πατρίδας του το 1794 πήγε στην Ιταλία και σπούδασε ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου