Καππαδόκες

Η ελληνική Παιδεία και ο πολιτισμός στο Βυζάντιο / Αρχιμ. Κύριλλος Κεφαλόπουλος

Στην βυζαντινή παιδεία η Εκκλησία κατείχε σημαντικό ρόλο. Τα πρώτα γράμματα τα μικρά παιδιά τα μάθαιναν σε σχολεία που διατηρούσε η Εκκλησία ...

Τρεῖς Καππαδόκες ἑρμηνεύουν τήν Ἀποκάλυψη / Πρωτ. Ἰωάννου Φωτοπούλου

(ἅγιος Ἀνδρέας Καισαρείας, Ἀρέθας Καισαρείας, Ὅσιος Παΐσιος ἀπό τήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας) Εἶναι ἐντυπωσιακό τό γεγονός ὅτι μέ ἀφορμή τόν ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου