κατακόμβες

Η Μικρασιατική Γη στις Κατακόμβες!!! Ως πότε;;;

Κι αυτός εκεί ο απέναντι Με το σαρίκι το κόκκινο Που τον βλέπεις και σε κοιτάει αμίλητος Μπορεί Μπορεί να μην είναι εχθρός σου Μπορεί ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου