Καθάρειον

Το ρωμαίικο ψωμί

Βασικό στοιχείο της καθημερινής διατροφής των Βυζαντινών ήταν αναμφισβήτητα το ψωμί, ο «επιούσιος άρτος», που απεικονίζεται σχεδόν αδιαλείπτως στις ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου