κληρικός

Εκπαίδευση- Ορθοδοξία / Μυργιώτης Παναγιώτης*

Την πρώτη Σεπτεμβρίου έχουμε δυο ¨πρωτοχρονιές¨. Την έναρξη της σχολικής χρονιάς και του εκκλησιαστικού έτους. Η κοινή ημερομηνία πρέπει κάτι να λέει ...

Σεβασμὸς εἰς τὴν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας / Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πολύτιμος θησαυρός, τὸν ὁποῖο ὅλοι οἱ πιστοὶ πρέπει νὰ σέβονται καὶ νὰ ἀκολουθοῦν. Δὲν πρόκειται γιὰ κάποιες ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου