κόμμα

Όλοι πλέον φτιάχνουν και από ένα κόμμα*

Παρατηρείται τελευταία μια σημαντική στροφή στη βάση της ελληνικής κοινωνίας, σε ότι αφορά την αντίληψη για τη λαϊκή δράση. Συγκεκριμένα, αμέσως ...

Είμαστε έτοιμοι για έναν καινούριο πολιτικό σχηματισμό;*

Σήμερα έχουμε εγκλωβιστεί πίσω από ένα πανύψηλο τείχος και δεν είναι εύκολο κάποιο ανθρώπινο χέρι να μας βγάλει απ’ αυτό. Αισθάνομαι ως ουτοπία ...

Η κατάρα των κομματόσκυλων*

Οι συγκεκριμένες σκέψεις γράφτηκαν το 1990 από τον Νικόλαο Φιλοκαλία, Αρχιτέκτονα. Όπως θα δείτε, οι ιδέες του είναι επίκαιρες και αναγκαίες ...

Είμαστε έτοιμοι για έναν καινούριο πολιτικό σχηματισμό;

Σήμερα έχουμε εγκλωβιστεί πίσω από ένα πανύψηλο τείχος και δεν είναι εύκολο κάποιο ανθρώπινο χέρι να μας βγάλει απ’ αυτό. Αισθάνομαι ως ουτοπία ...

Η κάρτα του πολίτη – Στώμεν καλώς (Μέρος 1ον)

(μικρό απόσπασμα από ομιλία) Αριστείδης Π. Δασκαλάκης*  «ἐν συναγωγῇ ἁμαρτωλῶν ἐκκαυθήσεται πῦρ, καὶ ἐν ἔθνει ἀπειθεῖ ἐξεκαύθη ὀργή.» (Σοφ. ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου