κομμουνισμός

1η ΜΑΪΟΥ / Παπαδημητρίου Απόστολος

Το 1886 στο Σικάγο οργανώθηκε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργατών της βαρειάς βιομηχανίας με επίκεντρο τη διεκδίκηση καλυτέρων συνθηκών εργασίας. ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου