κρασσάς

Ο Θάνατος της Βασιλίσσης Ελισσάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου Από: Αντιστράτηγο ε.α. Ιωάννη Κρασσά.

«Qualis Rex, talis grex(κατά τον Βασιλέα και ο Λαός)», Λατινικό ρητό. Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο βασίλειο από την 8η ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου