Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως

ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / π. Δημητρίου Μπόκου

Η Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (συμπίπτει μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου) ξαναφέρνει στη μνήμη μας τους προ Χριστού αγίους που γιορτάσαμε και την ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου