κυριακή προσευχή

Η τελειότητα της Κυριακής προσευχής / Γεώργιος Μπαμπινιώτης

Πρόκειται για θαυμαστό, τέλειο στην απλότητα και τη βαθύτητά του κείμενο, που δείχνει ανάγλυφα την εκφραστική δύναμη, στην οποία μπορεί να φθάσει η ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου