Το Ρωμαίικο >

Λασσάνης

Η συμβολή των Μακεδόνων στον υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνα / Δρ. Ιωάννης Παρίσης*

Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας που οδήγησε στη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, υπήρξε μακρά και οργανωμένη προσπάθεια ολοκλήρου του Ελληνισμού, του οποίου τα εθνικά γεωγραφικά όρια χάραξε η Χάρτα του Ρήγα και το… Περισσότερα »Η συμβολή των Μακεδόνων στον υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνα / Δρ. Ιωάννης Παρίσης*