λεβεντιά

Ο εφιάλτης θα φανεί στο τέλος και οι Μήδοι θα διαβούνε.

Ζούμε  σε  μια  εποχή  ανομίας  και  άκρατου  εγωκεντρισμού  όπου  παραδοσιακές  αρχές  και  αξίες  αμφισβητούνται  και  σταθερά  σημεία  αναφοράς ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου