Το Ρωμαίικο >

λέξη

Ἡ γλῶσσα στά Νομικά / ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ Ν. ΤΖΙΦΡΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ἐ.τ.

«…Μετὰ ἀπ’ ὅσα ἐξέθεσα ἔγινε ἀντιληπτὸ ὅτι ἡ νεοελληνικὴ γλῶσσα εἶναι ἡ ἐπίσημη γλῶσσα τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας σ’ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ἐθνικῆς ζωῆς. Ὡς τέτοια γλῶσσα θεωροῦμε τὴ διαμορφωθεῖσα… Περισσότερα »Ἡ γλῶσσα στά Νομικά / ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ Ν. ΤΖΙΦΡΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ἐ.τ.