Το Ρωμαίικο >

Λίλη Βλάχου

Οι Δασκαλίτσες / Αμφικτύων*

Λίλη Βλάχου, παρούσα στο μνήμα, μαχαίρι κομιτατζή σε σχολείο της Μακεδονίας μου έκοψε της ζωής το νήμα  Αγγελική Φιλιππίδου, παρούσα στο μνήμα, σφαίρα κομιτατζή σε σχολείο της Μακεδονίας μου έκοψε της ζωής… Περισσότερα »Οι Δασκαλίτσες / Αμφικτύων*