Λίνκολν

Ηγέτες σε …δύση / Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς

«Όσον δι’ εμέ, εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων… Περισσότερα »Ηγέτες σε …δύση / Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς