«Μαῦρο Ρόδο»

«Μαῦρο Ρόδο» / ἄθλια ἑλληνέζικη τηλεόραση*

Καί ἐνῶ δέν βουλιάζουμε ἁπλῶς ἀλλά κυριολεκτικά πνιγόμαστε πλέον μέσα στά βοθρολύματα τῆς παρακμῆς, τῆς χυδαιότητας καί τῆς βλασφημίας καί μέ ἀγωνία ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου