Το Ρωμαίικο >

Μάξιμος

Ο ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ / Tοῦ Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου, (πρῴην Πρωτεπιστάτου Ἁγίου Ὄρους Ἄθω)

…Εἰς τάς ἡμέρας μας, καί ἐνῷ ἑορτάζομεν τήν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνικήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, τό ἐμβολιαστικόν Κορωνοϊόν ζήτημα διχάζει καί πάλιν τόν Ἑλληνικόν λαόν. Ὁ πλανητάρχης… Περισσότερα »Ο ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ / Tοῦ Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου, (πρῴην Πρωτεπιστάτου Ἁγίου Ὄρους Ἄθω)