Μαύρος Καβαλάρης

Νικόλαος Πλαστήρας (Μαύρος Καβαλάρης), ο τίμιος πολιτικός και γενναίος στρατιωτικός / Μυργιώτης Παναγιώτης*

Νικόλαος Πλαστήρας, τέκνο φτωχής οικογενείας από το Βουνέσι  (Μορφοβούνι, σημερινή ονομασία) του ν. Καρδίτσας. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου