ΜΑΖΙ

Μ.Α.Ζ.Ι.: Ανοιχτή επιστολή για το ρόλο των ΜΜΕ στην ενημέρωση και τη δημοκρατία σήμερα

Σε αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας συμβαίνουν γεγονότα που έχουν   βαρύτατες ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες ...

Το Ρωμαίικο
Logo

Ραδιόφωνο του Ρωμαίικου